گالری حبیب هسته ای در منزلش در شهر پوتومک از ایالت مریلند است، مکانی که او زیبایی های روزانه زندگی را نقش می زند، از موسیقی دانان جَز تا رقاصان صوفی، از نقالان تا ماهیگیران کرانه دریای کاسپین.

"جهت بازدید از سایت از شما سپاسگزارم و امیدوارم که لحظات خوشی داشته باشید"

حبیب